Iniciály spoločnosti

Adresa spoločnosti:

DELTAdesign, s.r.o.
Mlynské luhy 18316/76A
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov


Základné údaje:

IČO: 50731912
DIČ: 2120453907
IČ DPH: SK2120453907
Konateľ: Ľubomír Deckár

Logá spoločnostiBankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK8109000000005126686389, GIBASKBX

Zakladateľská listina zo dňa 2.2.2017

Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-254751

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 117699/B, oddiel: Sro
Dňa 24.2.2017 došlo k zmene právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Iniciály - živnostenský list (obdobie 2000 - 2017)