Iniciály spoločnosti

Adresa spoločnosti:

Ľubomír Deckár - DELTA . design
Škoruby 654
013 54 Kolárovice


Okresný úrad Žilina, Číslo živnostenského registra: 501-1110

IČO: 36 957 640
IČ DPH: SK1022167377


Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK5309000000000423191910, GIBASKBX